REKLAMA

Jak gminy wdrażają ustawę śmieciową - dane

Segregując śmieci zapłacimy blisko połowę mniej, niż wrzucając wszystko do jednego pojemnika, wynika z ankiet opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. Średnia ustalona przez gminy stawka za odbiór posegregowanych śmieci wynosi 9,05 zł za osobę albo 16,82 zł za gospodarstwo domowe. 

Ministerstwo Środowiska monitoruje proces wdrażania przez gminy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z ankiet zebranych z 1814 gmin wynika, że 99 % samorządów uchwaliło stawki opłat za odbiór śmieci od mieszkańców. Spośród nadesłanych odpowiedzi, średnia stawka od osoby za odbiór śmieci zbieranych selektywnie wynosi 9,05 zł, a zbieranych nieselektywnie – 14,54 zł. W tych gminach, w których przyjęto inne metody naliczania stawek opłaty wynoszą:

  • od gospodarstwa domowego – 16,82 zł (selektywnie) i 26,49 (nieselektywnie),
  • od zużycia wody – 5,65 zł za m3 (selektywnie) i 7,73 (nieselektywnie),
  • od powierzchni lokalu – 0,65 zł za m2 (selektywnie) i 1,10 (nieselektywnie).

Od 1 lipca gminy muszą zapewnić mieszkańcom odbiór śmieci zgodnie z nowymi zasadami – komentuje minister środowiska, Marcin Korolec. Ustawa jasno nakazuje gminom organizację przetargów i wskazuje kary, także finansowe, za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Jeżeli, w co nie wierzę, gmina nie zapewni 1 lipca odbioru śmieci od mieszkańców, ci mają prawo zamówić usługę ich wywozu na koszt gminy. Z pewnością takie rozwiązanie nie będzie opłacalne dla samorządów.

86% ankietowanych gmin udzieliło informacji na temat przetargów na odbiór śmieci od mieszkańców. 11% gmin zakończyło wszystkie procedury przetargowe i wyłoniło wykonawcę, a 41% jest w trakcie procedur przetargowych. 49% nie prowadzi obecnie procedur przetargowych. Z informacji Ministerstwa Środowiska wynika także, że w dużej części gmin zwycięzcami przetargów są firmy lokalne.

 

Rodzaj jednostki samorządowej

średnia os. selekt.

średnia os. nieselekt.

średnia gosp. selekt.

średnia gosp. nieselekt.

średnia m3 wody selektywnie

średnia m3 wody nieselekt.

średnia m2 selektywnie

średnia m2 nieselektywnie

Gminy miejskie

10,30

15,03

20,28

31,09

4,40

6,84

0,35

1,12

Gminy wiejskie

7,94

13,76

15,69

25,79

4,98

5,66

0,59

1,18

Gminy miejsko wiejskie

8,91

14,84

14,50

22,59

7,58

10,70

1,00

1,00

średnia (zł)

9,05

14,54

16,82

26,49

5,65

7,73

0,65

1,10

Pliki:

Informacja o pomocy Ministerstwa Środowiska dla samorządów,które wdrażają nowy system gospodarowania odpadami

Rozmiar: 224,73kB

 

Źródło
Ministerstwo Środowiska

http://mos.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Jak-gminy-wdrazaja-ustawe-smieciowa---dane.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

średnia śmieci odbiór – wdrażają przetargów nieselekt. (selektywnie) Środowiska ustawę śmieciową przetargowych. wynosi Ministerstwa mieszkańców. selekt. 1,00 selektywnie informacji zbieranych procedur ankiet stawka wiejskie (nieselektywnie), wynika nieselektywnie opłacalne 6,84 4,40 miejskie samorządowej 20,28 15,03 10,30 31,09 części wyłoniło wykonawcę, trakcie przetargowe procedury zakończyło wszystkie udzieliło ankietowanych samorządów. zwycięzcami lokalne.   Rodzaj dużej także, prowadzi obecnie 0,35 jednostki 4,98 pomocy samorządów,które system gospodarowania Informacja Pliki: 7,73 0,65 1,10 odpadami Rozmiar: Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Jak-gminy-wdrazaja-ustawe-smieciowa---dane.html   Portalu uprzejmości 224,73kB   Źródło Ministerstwo Środowiska http://mos.gov.pl/ Informacja dzięki 5,65 26,49 5,66 0,59 1,18 miejsko rozwiązanie 25,79 7,94 13,76 15,69 8,91 14,84 9,05 14,54 16,82 (zł) 10,70 14,50 22,59 7,58 1,12 Jeżeli, gminach. zebranych wynika, samorządów porządku czystości wdrażania ustawy utrzymaniu uchwaliło stawki nieselektywnie gminach, których selektywnie odpowiedzi, opłat Spośród nadesłanych proces monitoruje wrzucając wszystko jednego pojemnika, mniej, połowę Segregując zapłacimy blisko opracowanych Ministerstwo gospodarstwo domowe.  Ministerstwo osobę posegregowanych Środowiska. Średnia ustalona przyjęto metody wskazuje także finansowe, nieprzestrzeganie organizację gminom Korolec. Ustawa nakazuje przepisów prawa. usługę wywozu gminy. zamówić mieszkańców, wierzę, zapewni odbioru Marcin środowiska, domowego zużycia powierzchni gospodarstwa wynoszą: naliczania stawek opłaty lokalu (nieselektywnie). Od zasadami komentuje minister nowymi zgodnie muszą zapewnić mieszkańcom pewnością
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »