REKLAMA

Fundusze norweskie: NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach aktualnie trwających naborów do końca sierpnia

claJv4Goq2hlRbu2p6k,norweskie

Wysokosprawna kogeneracja, budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną, realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, podnoszenie świadomości w zakresie łagodzenia zmian klimatu czy modernizacja systemów ciepłowniczych  – to trwające aktualnie nabory w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będą przyjmowane tylko do 31 sierpnia br., a w przypadku niektórych naborów do 17 sierpnia br. i 31 października. Łączna suma środków przeznaczona na nabory to ponad 270 mln zł (46 mln euro).

Zapraszamy do aplikowania w naborach:

„Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach  – nabór potrwa do 17 sierpnia br. Jego celem jest dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, w zakresie zwiększenia odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców. Projekty mają się przyczyniać do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności. Budżet wynosi ponad 99 mln zł.

„Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej” – nabór trwa do 31 sierpnia br., dofinansowanie będzie można uzyskać w ramach obszaru programowego: „Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego” m.in. na projekty służące rozwojowi wysokosprawnej kogeneracji czy budowę nowego układu kogeneracyjnego. Budżet to ponad 172 mln zł.
„Działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji przeprowadzanej przez szkoły” – nabór potrwa do 31 sierpnia br. Celem głównym drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” jest podnoszenie świadomości społecznej poprzez pogłębienie wiedzy uczniów odnośnie problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na ich łagodzenie i przystosowanie się do nich poprzez realizację lokalnych rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których uczniowie mogą brać czynny udział. Budżet to prawie 7 mln zł.

„Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła – nabór potrwa do 31 sierpnia br. Celem naboru w ramach obszaru programowego: „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, poprzez wsparcie procesu modernizacji systemów ciepłowniczych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych źródeł ciepła. Budżet to prawie 164 mln zł.

„Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” – nabór wniosków potrwa do 31 października br. Jego celem jest dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których możliwe jest wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych. Budżet to ponad 31 mln zł.
Warto dodać, że nabory są realizowane w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego operatorem jest Ministerstwo Klimatu. Program w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony środowiska. Jego głównym celem jest m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, poprawa jakości powietrza, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej.

W najbliższym czasie Narodowy Fundusz planuje również uruchomienie kolejnego naboru
w ramach obszaru programowego: „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” pn. Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy leśnej i biomasy rolnej w postaci pelletu. W ramach tej inicjatywy przewiduje się wsparcie inwestycji z zakresu budowy instalacji do produkcji pelletu z biomasy drzewnej i agro, w celu dostarczenia wytworzonego paliwa do najuboższych indywidualnych odbiorców na terenie danej gminy, co w konsekwencji ma się przyczynić do likwidacji ubóstwa energetycznego.

Szczegółowe informacje na temat planowanego naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naborów i skorzystania z oferty:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

claJv4Goq2hlRbu2p6k,norweskie
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

energetyczne” energię miejskich prawie Ochrony Środowiska bezpieczeństwo Gospodarki wykorzystujących których wsparcie łagodzenia realizowane modernizacji Programu dodać, Środowisko, Energia badawczo-poszukiwawczych. procesu odwiertów wykonanie Zmiany Klimatu, Energetyczne” możliwe (geotermia Energetyczna, Efektywność Odnawialna, października głęboka)” którego geotermalną Bezpieczeństwo zł. „Budowa ciepła. wymianie wykorzystaniem geotermii głębokiej miejscach, polegającego uruchomienie operatorem planowanego dostarczenia wytworzonego najuboższych odbiorców terenie gminy, konsekwencji przyczynić ubóstwa energetycznego. Szczegółowe informacje zostaną pelletu opublikowane stronie internetowej NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html Zachęcamy zapoznania szczegółami skorzystania oferty: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/Źródło Wodnej drzewnej budowy Ministerstwo energetycznej. W Klimatu. Program sposób kompleksowy podchodzi ochrony środowiska. przeciwdziałanie zmianom jakości powietrza, najbliższym zakresu czasie planuje również „niskiej kolejnego Budowa leśnej rolnej postaci pelletu. inicjatywy przewiduje emisji”, związanych ciepłowniczego adaptację przeznaczona euro). Zapraszamy aplikowania naborach: „Realizacja miastach  skutków”, zwiększenia zjawiska wynikające miastach Łączna poniżej mieszkańców. Projekty przyczyniać wzmocnienia skutki także emisji gazów cieplarnianych środków października. społeczności. Mechanizmu Wysokosprawna kogeneracja, budowa geotermalną, realizacja miastach, modernizacja ciepłowniczych  trwające Finansowego niektórych Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 prowadzone Wodnej. Wnioski będą przyjmowane przypadku poziomie wynosi systemu szkoły problemów zmianami sposobów łagodzenie przystosowanie rozwiązań adaptacyjnych mitygacyjnych prowadzonych podstawowe uczniów ponadpodstawowe, uczniowie czynny udział. zł. „Budowa/modernizacja likwidacja kierunku uzyskania statusu efektywnego odnośnie wiedzy zł. „Rozwój służące przemysłowej zawodowej” uzyskać „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego” projekty rozwojowi pogłębienie nowego układu kogeneracyjnego. „Działania mające adaptacji przeprowadzanej szkoły” drugiego skutków” https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »