REKLAMA

Cykl filmów Nowoczesne systemy prod. rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zakończyło pierwszy etap realizacji operacji pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska” Operacja realizowana jest w ramach planu działań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pierwszy etap operacji to realizacja 5 filmów promujących dobre praktyki związane z ochroną środowiska w gospodarstwach rolnych.

Zrealizowane filmy w ramach cyklu to:

1. Gospodarstwo biodynamiczne przyjazne środowiskulink zewnętrzny

2. Jak przechowywać odchody zwierzęce by ograniczyć zanieczyszczenia wódlink zewnętrzny

3. Biogazownie rolniczelink zewnętrzny

4. Mikroorganizmy w żywieniu zwierząt i gospodarce nawozowejlink zewnętrzny

5. Kurnik przyjazny zwierzętom i środowiskulink zewnętrzny


W filmach zaprezentowane zostały gospodarstwa rolne, które stosują rozwiązania przyjazne środowisku. Rolnictwo, tak jak każda działalność produkcyjna, stanowi realne zagrożenie środowiska, a ograniczanie tego zagrożenia jest jednym z priorytetów współczesnej gospodarki żywnościowej.
W całokształcie polityki gospodarczej UE tzw. sprawy środowiskowe nabierają ogromnego znaczenia i muszą być realizowane zgodnie z założeniami wspólnej polityki rolnej. Dlatego nasza operacja pokazująca prawidłowe rozwiązania zastosowane w gospodarstwach rolnych, wpływające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do gleby, wody i powietrza doskonale wpisuje się w założenia WPR.

Nasz cykl zaczynamy od prezentacji gospodarstwa biodynamicznego. Gospodarstwo biodynamiczne Juchowo leżące w województwie zachodniopomorskim gospodaruje na niemal dwóch tysiącach hektarów należących do Fundacji im. Stanisława Karłowskiego. To największe gospodarstwo biodynamiczne w Polsce oraz jedno z największych w Europie.

Kolejny odcinek zwraca uwagę na prawidłowe przechowywanie odchodów zwierzęcych. Ochrona wód, to jedno z ważnych zagadnień w ochronie środowiska, wynikająca z tzw. dyrektywy azotanowej. W roku 2018 weszło w życie nowe rozporządzenie, mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych tzw. „Program działań”. W związku z tym, rolnicy/przedsiębiorcy prowadzący produkcję rolną (roślinną, zwierzęcą) również działy specjalne produkcji rolnej, mają obowiązek przestrzegania określonych zasad dotyczących nawożenia nawozami naturalnymi i mineralnymi azotowymi, przechowywania nawozów naturalnych i prowadzenia określonej dokumentacji. W tym odcinku prezentujemy państwu dobre praktyki zastosowane w gospodarstwach rolnych, mające wpływ na ograniczania zanieczyszczeń środowiska, a przede wszystkim na ochronę wód.

W odcinku zatytułowanym „Biogazownie rolnicze” zwracamy uwagę na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. Należy pamiętać, że nawet prawidłowo przechowywany obornik na pryzmach czy gnojowica w zbiornikach emitują związki odorowe . Spowodowane jest to fermentacją, w wyniku której powstaje metan i siarkowodór. Obydwa gazy mają niekorzystny wpływ na środowisko. Alternatywnym rozwiązaniem jest więc wykorzystanie obornika oraz gnojowicy jako substratu dla biogazowni. W wyniku fermentacji w biogazowni powstaje poferment , który jest doskonałym nawozem pozbawionym nieprzyjemnego zapachu. Jednak najważniejszym, prośrodowiskowym aspektem pracy biogazowni jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Rozwój biogazowni jest powiązany z europejską polityką klimatyczną i energetyczną. Jej celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, promowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), a także poprawa efektywności energetycznej . Niepotrzebne resztki upraw, gnojowica oraz inne odpady organiczne stają się coraz bardziej kłopotliwe wraz z rozwojem gospodarstwa. Odpowiedzią na ten problem jest technologia przeznaczona dla indywidualnych gospodarstw rolnych – mikrobiogazownie rolnicze. Takich biogazowni nie ma jeszcze dużo w Polsce. Dzisiaj zapraszamy Państwa do jednej z nich. Sam rolnik opowie nam o zaletach i wadach wynikających z użytkowania biogazowni rolniczej.

Kolejny odcinek „Mikroorganizmy w żywieniu zwierząt i gospodarce nawozowej” pokazuje możliwości zastosowania efektywnych organizmów potocznie zwanych Emami w rolnictwie. Jeśli chodzi o produkcje zwierzęcą to Emy stosowane jako dodatek do pasz, kiszonek, sianokiszonek zwiększają przyswajalność dawki pokarmowej. Stosowane są również do odkażania pomieszczeń, w tym stanowisk, na których utrzymywane są zwierzęta. Preparaty zawierające pożyteczne mikroorganizmy stosować można również do zabezpieczania przed pleśnieniem płodów w magazynach, w tym słomy i siana a także do poprawy kondycji żwacza u dorosłego bydła oraz przewodu pokarmowego u cieląt. Mikroorganizmy można również zastosować do ograniczeń związanych z zanieczyszczeniami środowiska. A jakie rezultaty można otrzymać stosując mikroorganizmy? Tego dowiemy się odwiedzając gospodarstwo rolne Pana Patryka Szerfenberga zajmującego się m.in. hodowlą bydła mięsnego.

W ostatnim odcinku „Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku” dowiemy się m.in. o innowacyjnych rozwiązaniach sprzyjającym zdrowiu kurcząt i ochronie środowiska. Budowa kurników to ciągle gorący temat. Nie raz słyszymy o protestach lokalnej społeczności, gdzie rozpoczyna się budowa nowych obiektów lub rozbudowa istniejących. Wszyscy obawiają się dużych emisji gazów, kurzu i przykrych dla otoczenia zapachów z kurnika. Czy nadal tak jest i czy są sposoby ograniczające emisję? Stosując najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne możemy znacznie ograniczyć a nawet prawie wyeliminować to zjawisko. W tym odcinku odwiedzimy kurniki w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie w ramach powołanej grupy operacyjnej „Bezpieczna ferma” trwają badania mające na celu m.in. poprawę warunków higienicznych ściółki i ograniczenie emisji związków odorowych do środowiska naturalnego.

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Cykl-filmow-Nowoczesne-systemy-prod--rolniczej-ograniczajace-zanieczyszczenia-srodowiska.html
 

125ml milk

external link symbol2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

kurcząt sprzyjającym odwiedzając rozwiązaniach innowacyjnych środowisku” „Kurnik ostatnim mięsnego. W hodowlą zajmującego Szerfenberga Patryka Jednak odorowe nieprzyjemnego nabierają rolnej. wspólnej założeniami zgodnie realizowane muszą znaczenia ogromnego środowiskowe operacja sprawy gospodarczej całokształcie żywnościowej. gospodarki współczesnej priorytetów jednym zagrożenia Dlatego pokazująca zagrożenie leżące Fundacji należących hektarów tysiącach dwóch niemal gospodaruje zachodniopomorskim Juchowo wpływające biodynamicznego. prezentacji zaczynamy WPR. Nasz założenia wpisuje doskonale powietrza gleby, ograniczanie realne Karłowskiego. innowacji związane promujących filmów realizacja Pierwszy wiejskich. obszarach rolnictwie działań rolnych. Zrealizowane realizowana Operacja środowiska” „Nowoczesne realizacji pierwszy zakończyło Brwinowie Centrum ochroną to: 1. stanowi zaprezentowane produkcyjna, działalność każda Rolnictwo, środowisku. stosują które rolne, zostały filmach środowisku 2. środowisku W Kurnik nawozowej 5. rolnicze 4. Biogazownie wód 3. zwierzęce odchody przechowywać Stanisława największe pozbawionym rolnicze” obornik przechowywany prawidłowo pamiętać, Należy zwierzęcej. cieplarnianych zwracamy „Biogazownie zbiornikach zatytułowanym wód. W ochronę wszystkim przede ograniczania państwu prezentujemy dokumentacji. pryzmach emitują prowadzenia obornika nawozem doskonałym który poferment fermentacji biogazowni. substratu gnojowicy wykorzystanie związki rozwiązaniem Alternatywnym środowisko. niekorzystny Obydwa siarkowodór. której fermentacją, Spowodowane określonej naturalnych Polsce wynikająca azotanami wód zmniejszenie rozporządzenie, życie weszło azotanowej. dyrektywy zagadnień rolniczych ważnych wód, Ochrona zwierzęcych. odchodów przechowywanie zwraca Europie. Kolejny największych pochodzącymi „Program nawozów obowiązek przechowywania azotowymi, mineralnymi naturalnymi nawozami nawożenia dotyczących określonych przestrzegania rolnej, działań”. specjalne działy zwierzęcą) (roślinną, rolną produkcję prowadzący rolnicy/przedsiębiorcy związku http://nowoczesnafarma.pl/Cykl-filmow-Nowoczesne-systemy-prod--rolniczej-ograniczajace-zanieczyszczenia-srodowiska.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »