REKLAMA

Biopaliwa i biokomponenty

rzepak124 listopada Zarząd KRIR przekazał Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych – jest to działanie sprzyjające ekologii ze względu na ograniczenie wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, co ma wpływ na globalne ocieplenie. Dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych służy także zmniejszeniu uzależnieniu od ropy naftowej.

Ministerstwo Energii zabrania wytwórcom używania do wytwarzania estrów takiej biomasy, która jest produktem działów przemysłu powiązanych z rolnictwem i przy dostawie której została zastosowana stawka podatku od towarów i usług wyższa niż 5 %. Stawka VAT 5 % dotyczy produktów, które mają cechę jadalności np. oleju rzepakowego -  pozostaje to w sprzeczności z regulacjami unijnymi, których celem jest stopniowe odchodzenie od stosowania do produkcji biokomponentów z surowców jadalnych.

Biokomponenty można produkować z surowców niejadalnych, np. z olejów posmażalniczych, dla których przewidziana jest wyższa niż 5 % stawka podatku od towarów usług - projektowane przepisy uniemożliwią wykorzystania takich surowców w produkcji.

Projekt wprowadza m.in. obligatoryjność dodawania określonej ilości biokomponentów według wartości energetycznej dla paliw ciekłych, natomiast proponowana zmiana ograniczy dostęp do surowca i może wpłynąć negatywnie na środowisko, ponieważ doprowadzi do wzrostu ilości odpadów w postaci olejów niejadalnych.

Przepisy ww. projektu mogą jednak negatywnie wpłyną na działalność rolniczą, zwłaszcza na producentów rzepaku. Zaproponowane rozwiązania służą podnoszeniu konkurencyjności koncernów paliwowych a nie producentom rolnym  czy rozwojowi rynku biopaliw. Głównym priorytetem autora projektu ustawy jest walka z nadużyciami paliwowymi polegającymi na manipulowaniu stawkami VAT, wynikającymi z różnic w stawkach (5% i 23% VAT). Zapisana w projekcie ustawy stawka VAT na zakup oleju rzepakowego, a nieuwzględniona w ustawie podatkowej może  skutkować określonymi konsekwencjami dla producentów biokomponentów, np. w dostępie do surowców i niekontrolowanego wzrostu ilości olejów posmażalniczych.

Dostosowanie polskich przepisów związanych z rynkiem biopaliw powinno zwiększać przestrzeń rynkową dla biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych z krajowych surowców rolnych, a nie tylko ograniczać oszustwa podatkowe.

Zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w najbliższych latach będzie  gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną producentów rolnych.

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Biopaliwa-i-biokomponenty-.html
 

125ml milk

rzepak1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

usług towarów podatku biokomponentów, biopaliw których negatywnie unijnych ciekłych polskiego Jan manipulowaniu priorytetem autora nadużyciami paliwowymi uprzejmości dzięki http://krir.pl Informacja polegającymi Rolniczych stawkami biopaliw. wynikającymi różnic stawkach Zapisana projekcie rzepakowego, nieuwzględniona Głównym rolnym  rozwojowi Rolniczego odpadów postaci niejadalnych. Przepisy jednak wpłyną działalność rolniczą, NowoczesnaFarma.pl Żródło: zwłaszcza rzepaku. podatkowej Portalu Zaproponowane rozwiązania służą podnoszeniu konkurencyjności koncernów paliwowych producentom ustawie Krajowa może  latach dotychczasowego poziomu krajowej biokomponentów wykorzystywanych realizacji Narodowego Wskaźnikowego najbliższych będzie  oszustwa gwarantowało stabilne zapotrzebowanie surowce wykorzystywane pozytywnie wpływając sytuację ekonomiczną podatkowe. Zachowanie ograniczać skutkować doprowadzi rolnych.     Źródło 2017 listopad określonymi konsekwencjami Opublikowano: dostępie niekontrolowanego polskich rolnych, związanych rynkiem Marciszewski powinno zwiększać przestrzeń rynkową wytwarzanych krajowych posmażalniczych. Dostosowanie ciekłych, ponieważ uzależnieniu węgla atmosferze, wpływ globalne ocieplenie. Dostosowanie służy także zmniejszeniu naftowej. Ministerstwo stężenia Energii zabrania wytwórcom używania wytwarzania estrów takiej biomasy, która dwutlenku ograniczenie działów niektórych listopada Zarząd przekazał Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu uwagi rządowego zmianie biokomponentach biopaliwach innych względu ustaw.  Projekt dostosowanie dotyczących jakości benzyny napędowych – działanie sprzyjające ekologii produktem przemysłu środowisko, określonej projektowane przepisy uniemożliwią wykorzystania takich produkcji. Projekt wprowadza obligatoryjność dodawania według posmażalniczych, wartości energetycznej natomiast proponowana zmiana ograniczy dostęp surowca wpłynąć przewidziana niejadalnych, powiązanych cechę rolnictwem dostawie której została zastosowana Stawka dotyczy produktów, które jadalności produkować rzepakowego  pozostaje sprzeczności regulacjami unijnymi, stopniowe odchodzenie stosowania jadalnych. Biokomponenty http://nowoczesnafarma.pl/Biopaliwa-i-biokomponenty-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »