REKLAMA

Biopaliwa i biokomponenty

rzepak124 listopada Zarząd KRIR przekazał Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych – jest to działanie sprzyjające ekologii ze względu na ograniczenie wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, co ma wpływ na globalne ocieplenie. Dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych służy także zmniejszeniu uzależnieniu od ropy naftowej.

Ministerstwo Energii zabrania wytwórcom używania do wytwarzania estrów takiej biomasy, która jest produktem działów przemysłu powiązanych z rolnictwem i przy dostawie której została zastosowana stawka podatku od towarów i usług wyższa niż 5 %. Stawka VAT 5 % dotyczy produktów, które mają cechę jadalności np. oleju rzepakowego -  pozostaje to w sprzeczności z regulacjami unijnymi, których celem jest stopniowe odchodzenie od stosowania do produkcji biokomponentów z surowców jadalnych.

Biokomponenty można produkować z surowców niejadalnych, np. z olejów posmażalniczych, dla których przewidziana jest wyższa niż 5 % stawka podatku od towarów usług - projektowane przepisy uniemożliwią wykorzystania takich surowców w produkcji.

Projekt wprowadza m.in. obligatoryjność dodawania określonej ilości biokomponentów według wartości energetycznej dla paliw ciekłych, natomiast proponowana zmiana ograniczy dostęp do surowca i może wpłynąć negatywnie na środowisko, ponieważ doprowadzi do wzrostu ilości odpadów w postaci olejów niejadalnych.

Przepisy ww. projektu mogą jednak negatywnie wpłyną na działalność rolniczą, zwłaszcza na producentów rzepaku. Zaproponowane rozwiązania służą podnoszeniu konkurencyjności koncernów paliwowych a nie producentom rolnym  czy rozwojowi rynku biopaliw. Głównym priorytetem autora projektu ustawy jest walka z nadużyciami paliwowymi polegającymi na manipulowaniu stawkami VAT, wynikającymi z różnic w stawkach (5% i 23% VAT). Zapisana w projekcie ustawy stawka VAT na zakup oleju rzepakowego, a nieuwzględniona w ustawie podatkowej może  skutkować określonymi konsekwencjami dla producentów biokomponentów, np. w dostępie do surowców i niekontrolowanego wzrostu ilości olejów posmażalniczych.

Dostosowanie polskich przepisów związanych z rynkiem biopaliw powinno zwiększać przestrzeń rynkową dla biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych z krajowych surowców rolnych, a nie tylko ograniczać oszustwa podatkowe.

Zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w najbliższych latach będzie  gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną producentów rolnych.

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Biopaliwa-i-biokomponenty-.html
 

125ml milk

rzepak1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wyższa towarów biokomponentów, negatywnie unijnych podatku usług polskiego biopaliw ciekłych podatkowej wynikającymi manipulowaniu może  określonymi stawkami różnic skutkować nieuwzględniona ustawie rzepakowego, projekcie stawkach Zapisana polegającymi rozwojowi zwłaszcza rolniczą, rzepaku. Zaproponowane rozwiązania działalność wpłyną odpadów postaci niejadalnych. Przepisy jednak służą podnoszeniu Głównym priorytetem autora nadużyciami biopaliw. rolnym  konkurencyjności koncernów paliwowych producentom paliwowymi polskich ekonomiczną sytuację rolnych.   Jan Marciszewski wpływając pozytywnie stabilne gwarantowało zapotrzebowanie surowce wykorzystywane Opublikowano: listopad Portalu uprzejmości Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Biopaliwa-i-biokomponenty-.html   dzięki http://krir.pl Informacja 2017   Źródło Krajowa Rolniczych będzie  latach zwiększać powinno przestrzeń rynkową wytwarzanych rynkiem związanych dostępie niekontrolowanego posmażalniczych. Dostosowanie doprowadzi krajowych rolnych, realizacji biokomponentów wykorzystywanych Narodowego Wskaźnikowego najbliższych krajowej poziomu ograniczać oszustwa podatkowe. Zachowanie dotychczasowego konsekwencjami energetycznej służy Dostosowanie także zmniejszeniu uzależnieniu ocieplenie. globalne dwutlenku węgla atmosferze, wpływ naftowej. Ministerstwo Energii biomasy, która produktem działów takiej estrów zabrania wytwórcom używania wytwarzania stężenia ograniczenie zmianie biokomponentach biopaliwach niektórych rządowego Szefa Kancelarii Sejmu uwagi listopada Zarząd przekazał Zastępcy innych ustaw.  Projekt działanie sprzyjające ekologii względu – napędowych dostosowanie dotyczących jakości benzyny przemysłu powiązanych produkcji. Projekt wprowadza obligatoryjność dodawania takich wykorzystania przewidziana projektowane przepisy uniemożliwią określonej według dostęp surowca wpłynąć środowisko, ograniczy zmiana wartości ciekłych, natomiast proponowana posmażalniczych, niejadalnych, dotyczy produktów, które cechę Stawka zastosowana rolnictwem dostawie której została jadalności rzepakowego stosowania jadalnych. Biokomponenty produkować odchodzenie stopniowe  pozostaje sprzeczności regulacjami unijnymi, ponieważ
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »