REKLAMA

63 mln zł unijnej dotacji na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu

Wśród efektów ekologicznych, osiągniętych dzięki przedsięwzięciu spółki Synthos Dwory 7, istotne znaczenie będzie miało zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i wydalania pyłów oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wybudowany Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów jako jednostka wytwórcza energii elektrycznej i cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji, pozyska je ze źródeł odnawialnych – odpadów komunalnych oraz ustabilizowanych osadów ściekowych. Produkcja energii ze śmieci będzie ekologiczną alternatywą dla szkodliwego składowania ich na wysypiskach.

Przyznane na przedsięwzięcie środki to 63 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Realizacja projektu o wartości 492 mln zł pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów umożliwiającego uzyskanie zielonej energii w Oświęcimiu” będzie trwała do końca września 2022 r. W pierwszej kolejności przewidziano adaptację wybranego terenu, a następnie budowę samej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Planowane przedsięwzięcie energetyczne o mocy 6,1 MWe energii elektrycznej i 42,5 MWt energii cieplnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych spółki Synthos Dwory 7, ale część wyprodukowanego ciepła trafi również do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu. Uruchomienie ZTPO przyczyni się także do ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia na wysypiska – w sumie w zakładzie ma być przyjmowanych 130 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz 20 000 Mr/rok osadów ściekowych.

Istotnymi powodami dla realizacji projektu jest nie tylko potrzeba dywersyfikacji paliwa, ale przede wszystkim konieczność budowy nowego źródła (jednostki energetycznej), ponieważ jeden z dotychczasowych działających kotłów węglowych Synthos Dwory 7, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wyłączony do końca grudnia 2023 r. Zdecydowano, że zamiast nowej wysokoemisyjnej jednostki węglowej zostanie wybudowana spalarnia, która zapewni tańszy i jednocześnie bardziej ekologiczny prąd oraz ciepło. Za wyborem przemówił także relatywnie łatwy dostęp do paliwa tzw. RDF (ang. Refuse Derived Fuel – paliwo z odpadów wysokiej jakości), które można pozyskać z terenu woj. małopolskiego, czy ustabilizowanego osadu ściekowego, którego należąca do GK Synthos Miejsko-Przemysłowa Oczyszczania Ścieków Sp. z o.o. jest wytwórcą.

ZTPO będzie spełniał nie tylko określone w definicji wymagania wysokosprawnej kogeneracji, ale również inne standardy ochrony środowiska. Spółka zadeklarowała lokalizację zakładu na własnych terenach przemysłowych w odpowiednim oddaleniu od budynków mieszkalnych oraz terenów rekreacyjnych.

Dzięki nowej instalacji szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 229 295,52 Mg CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 597 719,99 GJ/rok.

 

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,recykling
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

projektu końca instalacji również Odpadów także emisji zużycia spółki zmniejszenie Derived bardziej zostanie wybudowana spalarnia, wysokiej która zapewni tańszy jednocześnie ekologiczny Refuse ciepło. jednostki paliwo wyborem przemówił relatywnie łatwy dostęp paliwa węglowej zamiast wysokoemisyjnej dotychczasowych przede wszystkim konieczność budowy nowego źródła (jednostki energetycznej), ponieważ działających które kotłów węglowych zgodnie dyrektywami unijnymi, zostać wyłączony grudnia Zdecydowano, jakości), pozyskać cieplarnianych odpowiednim oddaleniu budynków mieszkalnych terenów rekreacyjnych. Dzięki szacuje roczny spadek poziomie terenach 229 295,52 CO2/rok pierwotnej 597 719,99 GJ/rok.   Źródło Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki przemysłowych własnych dywersyfikacji wytwórcą. ZTPO terenu małopolskiego, ustabilizowanego ściekowego, którego należąca Miejsko-Przemysłowa Oczyszczania Ścieków spełniał zakładu określone definicji wymagania standardy ochrony środowiska. Spółka zadeklarowała lokalizację paliwa, realizacji potrzeba działanie wysypiskach. Przyznane przedsięwzięciu środki Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020, Promowanie szkodliwego wykorzystywania kogeneracji dzięki oparciu zapotrzebowanie ciepło użytkowe. Realizacja osiągniętych wartości składowania alternatywą umożliwiającego układzie Wybudowany Zakład Przetwarzania redukcja jednostka wytwórcza pyłów wydalania kopalnych pozyska ekologiczną źródeł odnawialnych miało znaczenie istotne ustabilizowanych ściekowych. Produkcja śmieci „Budowa uzyskanie cieplarnianych. unieszkodliwienia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Oświęcimiu. Uruchomienie przyczyni ograniczenia kierowanych wysypiska miejskiej zakładzie przyjmowanych 130 000 Mg/rok zmieszanych 20 000 Mr/rok ściekowych. Istotnymi powodami ciepłowniczej Wśród zielonej terenu, Oświęcimiu” trwała ekologicznych, września pierwszej kolejności przewidziano adaptację wybranego następnie wyprodukowanego efektów przetwarzania ściekowych. Planowane energetyczne pozwoli zaspokojenie potrzeb energetycznych część Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »