REKLAMA

Lidl w trosce o naszą planetę ambitne zobowiązania w zakresie redukcji plastiku

Lidl Polska stawia kolejny, pewny krok w ramach odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje, i przyjmuje zobowiązanie o redukcji opakowań plastikowych marek Lidla o 20% do 2025 r. To ambitny, ale nie jedyny cel w tym obszarze. Również do 2025 r. 100% plastiku użytego do produkcji opakowań marek własnych będzie możliwa do recyklingu.

Lidl Polska ogłasza dwa nowe zobowiązania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, a w rezultacie przyczynienie się do ochrony naszej planety. Troska o wysoką jakość produktów – ich zdrowie i bezpieczeństwo leży w centrum zainteresowań Lidla tak samo jak dbałość o ekologię.


Produkty, ich jakość i bezpieczeństwo, ale także ciągłe polepszanie ich względem oczekiwań konsumentów oraz w kontekście aktualnych problemów społecznych, są w przypadku Lidla kwestiami priorytetowymi. Lidl Polska jako pierwsza sieć handlowa w Polsce ogłosił cel długofalowy o całkowitej rezygnacji ze sprzedaży jaj pochodzących z chowu klatkowego do 2025 r. Następnie w styczniu 2017 r., w trosce o zdrowie klientów, przyjęto zobowiązanie o redukcji zawartości soli oraz cukru w produktach marek Lidla o 20% – cel ten planowany jest do osiągnięcia do 2025 r. (rozumiany jako obniżenie w całym kupowanym asortymencie marek Lidla średniej ważonej zawartości dodawanego cukru oraz soli o 20 procent).


Bycie odpowiedzialnym zobowiązuje, dlatego Lidl idzie o krok dalej, stawiając sobie kolejne konkretne cele w trosce o ekologię i przyszłość naszej planety


1. Do 2025 r. Lidl Polska ograniczy zużycie plastiku o 20%. Zobowiązanie to dotyczy opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidla, które stanowią znaczą cześć asortymentu Lidla.
2. Do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania marek Lidla będą możliwe do recyklingu.
Powyższe zobowiązania są ważne w kontekście krajowej i unijnej polityki w zakresie plastiku, ale stanowią również ważny krok w kierunku kształtowania zrównoważonej gospodarki obiegu zamkniętego.
„Dla Lidl Polska jest to krok przełomowy, ponieważ jak dotąd kierunkiem w zakresie opakowań marek, była przede wszystkim ich funkcjonalność dla klienta oraz design – komentuje Piotr Rogowski, Członek Zarządu Lidl Polska i dodaje - Nowe, konkretne cele, wiążą się z koniecznością zredefiniowania parametrów opakowań przy zachowaniu ich dotychczasowych walorów. Wymagać to będzie ścisłej współpracy z dostawcami produktów marek własnych, jednak biorąc pod uwagę łączące nas partnerstwo, nie mamy wątpliwości co do możliwości realizacji przyjętych zobowiązań. Mamy już znaczne osiągnięcia w zakresie redukcji opakowań warzyw i owoców dostępnych na „Ryneczku Lidla” – produkty do niedawna sprzedawane wyłącznie w opakowaniach takie jak cytryny, pomarańcze, grapefruity, mandarynki, włoszczyzna, pory, buraki, cebule, czosnek, kurkuma, aktualnie są dostępne bez nich. Pracujemy także z dostawcami naszych bio warzyw i owoców, aby zapewnić opakowania biodegradowalne.”
Proces redukcji i wymiany opakowań plastikowych wymaga czasu, stąd realizacja założonych celów odbywać się będzie stopniowo do 2025 r. Zmiana jest wielowymiarowa, a jej realizacja wiąże się nie tylko z identyfikacją nowych możliwości i surowców w zakresie opakowania, ale zapewnienia przy tym pełni bezpieczeństwa dla produktu, a także wygody dla konsumenta.

Informacje o firmie:
Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w wielu krajach Europy istnieje około 10.000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 600.

Dalsze informacje znajdą Państwo na naszych stronach:
www.lidl.pl
Facebook https://www.facebook.com/lidlpolska
Instagram https://www.instagram.com/lidlpolska/
Youtube https://www.youtube.com/user/LidlPolskaPL

 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

przyjętych dotychczasowych własnych, znaczne zachowaniu parametrów zredefiniowania owoców koniecznością dostępnych „Ryneczku Lidla” produkty wiążą zobowiązań. nowych założonych 10.000 wieku, pierwsze szyldem powstały Niemczech latach wieku. Obecnie krajach Europy istnieje około sklepów Historia marki, a w Polsce 600. Dalsze informacje znajdą Państwo stronach: www.lidl.pl Facebook https://www.facebook.com/lidlpolska Instagram https://www.instagram.com/lidlpolska/ Youtube sięga Europy. celów wygody odbywać stopniowo Zmiana wielowymiarowa, wiąże identyfikacją design surowców opakowania, zapewnienia pełni bezpieczeństwa produktu, konsumenta. Informacje całej firmie: Lidl należy międzynarodowej przedsiębiorstw której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność terenie komentuje gospodarki klienta społecznych, centrum zainteresowań dbałość ekologię. Produkty, bezpieczeństwo, ciągłe polepszanie względem oczekiwań konsumentów aktualnych problemów przypadku o wysoką kwestiami priorytetowymi. pierwsza handlowa Polsce ogłosił długofalowy całkowitej rezygnacji sprzedaży pochodzących klatkowego bezpieczeństwo Troska w styczniu użytego stawia kolejny, odpowiedzialności otoczenie, którym funkcjonuje, przyjmuje ambitny, jedyny obszarze. Również produkcji planety. własnych możliwa recyklingu. Lidl ogłasza mające zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, rezultacie przyczynienie ochrony Następnie klientów, funkcjonalność ważny Lidla. wszystkie plastikowe będą możliwe recyklingu. Powyższe ważne krajowej unijnej polityki plastiku, również kierunku cześć kształtowania zrównoważonej obiegu zamkniętego. „Dla przełomowy, ponieważ dotąd kierunkiem marek, przede wszystkim asortymentu znaczą przyjęto zobowiązuje, produktach planowany (rozumiany obniżenie całym kupowanym asortymencie średniej ważonej dodawanego procent). Bycie odpowiedzialnym dlatego które dalej, stawiając kolejne ekologię przyszłość planety 1. ograniczy zużycie Zobowiązanie dotyczy jednostkowych zbiorczych Lidla, https://www.youtube.com/user/LidlPolskaPL  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »