REKLAMA

Propozycje KE ws. Redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze non-ETS

csm MinSalek dcc7717c8c"Dzisiejszy projekt dokumentu Komisji Europejskiej to propozycja, którą należy dogłębnie przeanalizować. Jak wiemy, dokument ten zostanie poddany szerokiej dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi" – komentuje Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Komisja Europejska opublikowała dziś projekt dokumentu dotyczącego podziału pomiędzy państwa członkowskie zobowiązań redukcyjnych w ramach tzw. sektora non-ETS (branże nieobjęte Europejskim System Handlu Uprawnieniami do Emisji – EU ETS, np. rolnictwo, transport drogowy). Zaproponowany przez Komisję cel redukcyjny dla Polski to 7% w stosunku do roku 2005.

- Kwestia ta ma wielką wagę dla polskiej gospodarki. Jako państwo o jednym z najniższych PKB w Unii Europejskiej powinniśmy mieć zapewnione warunki do dalszego rozwoju – mówi wiceminister Sałek.

Sektory nieobjęte systemem EU ETS są bardzo specyficzne. W niektórych z nich, np. rozdrobnionym, polskim rolnictwie (ok. 2 mln gospodarstw rolnych), potencjał redukcyjny jest bardzo ograniczony. Natomiast w innych, np. w sektorze transportu - redukcja emisji wiąże się z ogromnymi kosztami.

- Oczekiwałbym, że finalnie przygotowany przez Komisję Europejską dokument będzie zawierał sprawiedliwe dla wszystkich państw członkowskich cele i zasady ich realizacji, premiując również dotychczasowe wysiłki redukcyjne dokonane w zakresie gazów cieplarnianych. Polski nie stać na podjęcie tak dużego wysiłku redukcyjnego. W związku z tym podejmiemy działania zmierzające do wypracowania celu, który będzie dla nas sprawiedliwy i możliwy do zrealizowania, a także nie będzie nadmiernie obciążał polskiej gospodarki – dodaje wiceminister Sałek.

- Kwestią dyskusyjną i otwartą pozostaje nie tylko zaproponowany przez KE procent redukcji, ale również mechanizmy, które mogą służyć osiągnięciu tego celu. Mam tutaj na myśli, m.in., bankowanie uprawnień z poprzedniego okresu, wprowadzanie elastyczności czy uruchamianie projektów redukcyjnych, np. z leśnych gospodarstw węglowych tak, aby wygenerowane jednostki mogły służyć realizacji celu – dodaje wiceminister Sałek.

 

 

 

Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm MinSalek dcc7717c8c
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

– emisji wiceminister sektorze non-ETS Redukcji Propozycje gazów cieplarnianych pomiędzy Komisję redukcyjny nieobjęte Polski dodaje polskiej służyć dokumentu również bardzo projekt dokument Europejskiej gospodarstw zasady dużego przygotowany Europejską finalnie podejmiemy zawierał związku redukcyjnego. wysiłku sprawiedliwe cieplarnianych. podjęcie członkowskich gazów zakresie dokonane redukcyjne wysiłki dotychczasowe wszystkich premiując wypracowania realizacji, państw zmierzające gospodarki który projektów uprawnień poprzedniego okresu, wprowadzanie elastyczności uruchamianie redukcyjnych, m.in., leśnych węglowych wygenerowane jednostki mogły realizacji Sałek.       Źródło Ministerstwo bankowanie myśli, sprawiedliwy Kwestią możliwy zrealizowania, także nadmiernie obciążał kosztami. - Sałek. - dyskusyjną osiągnięciu otwartą pozostaje zaproponowany procent redukcji, mechanizmy, które Oczekiwałbym, rolnictwie ogromnymi dotyczącego pełnomocnik rządu polityki klimatycznej. Komisja Europejska opublikowała podziału Sałek, państwa członkowskie zobowiązań redukcyjnych sektora środowiska, Paweł Europejskim przeanalizować. "Dzisiejszy Komisji propozycja, którą należy dogłębnie wiemy, komentuje zostanie poddany szerokiej dyskusji państwami członkowskimi" (branże System wiąże polskim mówi Sałek. Sektory systemem specyficzne. niektórych rozdrobnionym, rolnych), dalszego potencjał ograniczony. Natomiast innych, transportu redukcja rozwoju warunki Handlu stosunku Uprawnieniami Emisji rolnictwo, transport drogowy). Zaproponowany 2005. - zapewnione Kwestia wielką gospodarki. państwo jednym najniższych powinniśmy Środowiska http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »