REKLAMA

Wyjazd studyjny doradców rolnych do Niemiec z zakresu wykorzystania OZE w rolnictwie

W dniach 19-22 października 2015 r. Instytut Energetyki Odnawialnej zorganizował wyjazd studyjny do Niemiec, w którym udział wzięli doradcy rolni z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa i Centrum Doradztwa Rolniczego, którzy zajmują się problematyką związaną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych.

Grupa liczyła 20 osób. Wyjazd został zorganizowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, we współpracy z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec. Celem wizyty studyjnej była wymiana doświadczeń polsko – niemieckich w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarach wiejskich, a także praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem energetyki prosumenckiej, rozproszonej, gminnej oraz spółdzielni energetycznych, zarówno pod kątem korzyści z zastosowania konkretnych technologii OZE, jak i z aspektami zastosowania różnych instrumentów regulacyjnych, współpracy z samorządami i współpracy z sieciami dystrybucyjnymi.

Wyjazd poprzedziło spotkanie w Warszawie, gdzie organizatorzy oraz przedstawiciel Ambasady Niemiec i przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywitali uczestników przedstawiając rozwój energetyki prosumenckiej w obu krajach.

Instytut Energii Odnawialnej podzielił się również wynikami projektu OZERISE „Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach” oraz o doborze taryf na energię elektryczną w gospodarstwach rolnych. W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy zapoznali się z działalnością spółdzielni rolniczej w Trampe. Spółdzielnia gospodaruje na 1420 ha słabych gleb uprawiając rzepak, słonecznik, jęczmień i owies. Budynki spółdzielni wymagały gruntownych remontów, stąd jednocześnie z remontami na dachach zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 299 kWp. Wytwarzana energia elektryczna zużywana jest na potrzeby spółdzielni a nadwyżki oddawane są do sieci. Spółdzielnia sprzedaje energię do sieci za 13 centów, natomiast zakupuje niedobory za 27 centów. W bilansie rocznym spółdzielnia oszczędza 10 tys. Euro.

Następnie grupa udała się do Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej w miejscowości Eberswalde. Centrum zajmuje się edukacją różnych grup społecznych. Realizuje różne projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii i racjonalizacji zużyciu energii. Współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi. Działalność centrum obejmuje obszar powiatu Barnin około 500 km2. Na tym obszarze zainstalowane jest 160 MW w energii wiatrowej, 143 MW energii słonecznej i 5 biogazowni o mocy łacznej4,5 MW . Prowadzone są projekty badawcze związane z magazynowaniem energii.

Kolejnym punktem programu było gospodarstwo rolne w miejscowości Brodwin gospodarujące na powierzchni 1250 ha. Gospodarstwo zajmuję się ekologiczną produkcją i hodowlą krów mlecznych. Mleko przetwarzane jest we własnej mleczarni na sery. Gospodarstwo zajmuje się również produkcją warzyw. Przetwory mleczne i warzywa przygotowywane są w paczkach dla około 1600 klientów w Berlinie i dostarczane kilka razy w tygodniu. Na dachach budynków zamontowane są panele fotowoltaiczne o mocy 246kW. Energia wytwarzana w panelach fotowoltaicznych pokrywa w całości potrzeby gospodarstwa. W drugim dniu grupa zapoznała się z samowystarczalną energetycznie wsią Feldheim, która zrobiła na doradcach największe wrażenie. Wieś zamieszkuje około 130 mieszkańców. Działa tutaj spółdzielnia rolnicza na powierzchni 1,7 tys. ha. Farma wiatrowa składa się z 47 wiatraków o mocy 91 MW, nadwyżki energii sprzedawane są do sieci. Biogazownia o mocy 526 kW wykorzystuje gnojowicę, produkty uboczne i kukurydzę. Poferment wykorzystywany jest jako nawóz. Ciepło z biogazowni dostarczane jest własną siecią do mieszkańców. Wybudowany został piec na biomasę ze zbiornikami buforowymi, który wykorzystywany jest w okresie zimy w czasie dużych chłodów. Na opuszczonych terenach po wojskach radzieckich zamontowano 9844 moduły fotowoltaiczne o mocy 2,25 MW. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby mieszkańców wsi a reszta magazynowana w specjalnym magazynie w akumulatorach litowo-jonowych. Cała wieś posiada własną sieć elektryczna i cieplną. Dzięki takim rozwiązaniom koszty energii elektrycznej i cieplnej spadły o połowę i wynoszą 16.6 centów za kWh podczas gdy energia z sieci kosztuje 28,30 centów za kWh. Podobnie jest z energią cieplną.

Doradcy pełni wrażeń wrócili bardzo zadowoleni z wyjazdu studyjnego podkreślając wysoki poziom merytoryczny i miłe przyjęcie w obiektach niemieckich.

Opracował: Zdzisław Ginalski

wyjazd

 


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Wyjazd-studyjny-doradcow-rolnych-do-Niemiec-z-zakresu-wykorzystania-OZE-w-rolnictwie.html
 

125ml milk

wyjazd
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

246kW. Poferment Prowadzone studyjnego połowę wynoszą dniach podczas kosztuje Podobnie energią cieplną. Doradcy pełni wrażeń wrócili bardzo zadowoleni podkreślając cieplnej wysoki poziom merytoryczny przyjęcie obiektach niemieckich. Opracował: Zdzisław Ginalski   Źródło Centrum Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: spadły elektrycznej nawóz. terenach Ciepło października siecią Wybudowany biomasę zbiornikami buforowymi, który okresie czasie dużych chłodów. opuszczonych wojskach koszty radzieckich moduły wykorzystywana mieszkańców reszta magazynowana specjalnym magazynie akumulatorach litowo-jonowych. posiada cieplną. Dzięki rozwiązaniom badawcze udział łacznej4,5 Republiki Federalnej Ambasady Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju przywitali uczestników przedstawiając rozwój prosumenckiej krajach. Instytut Energii podzielił wynikami Warszawie, projektu OZERISE „Odnawialne źródła mikrosieciach” doborze Ambasadą elektryczną rolnych. pierwszym Odnawialnej, uczestnicy zapoznali działalnością organizatorzy spotkanie Trampe. gminnej – niemieckich zakresie wdrażania obszarach wiejskich, także praktyczne zapoznanie funkcjonowaniem wymiana prosumenckiej, rozproszonej, studyjnej poprzedziło energetycznych, zarówno kątem korzyści wizyty konkretnych technologii aspektami Niemiec. instrumentów regulacyjnych, samorządami sieciami dystrybucyjnymi. Wyjazd rolniczej zorganizowany polsko energii. udała Edukacji Przyrodniczo-leśnej Ośrodków Eberswalde. Wojewódzkich edukacją społecznych. Realizuje różne doradcy racjonalizacji zużyciu Współpracuje oszczędza uczelniami instytutami naukowymi. Działalność centrum obejmuje obszar powiatu Barnin wzięli obszarze zainstalowane wiatrowej, słonecznej Euro. Następnie Rolniczego, gospodaruje rolnych. Grupa słabych uprawiając rzepak, słonecznik, jęczmień owies. Budynki wymagały gruntownych remontów, jednocześnie remontami osób. liczyła Wytwarzana rocznym wykorzystaniem związaną zużywana problematyką zajmują oddawane którzy sprzedaje centów, natomiast zakupuje niedobory centów. bilansie http://nowoczesnafarma.pl/Wyjazd-studyjny-doradcow-rolnych-do-Niemiec-z-zakresu-wykorzystania-OZE-w-rolnictwie.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »