REKLAMA

NFOŚiGW dofinansuje zakup szkolnych autobusów elektrycznych w czterech gminach

Ekopojazdy pojawią się w gminach: Bielany, Bobowa, Gręboszów i Godzianów. Beneficjenci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidują także budowę i montaż stacji ładowania oraz szkolenia i kursy dla kierowców autobusów. Dofinansowanie projektów ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie zużycia paliw w transporcie.

Gmina Bielany w województwie mazowieckim otrzyma 2 358 000 zł dotacji przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 2 620 000 zł. Pozwoli to na zakup autobusu elektrycznego do przewozu dzieci ze szkół podstawowych, którego roczny przebieg oszacowano na ok. 23 tys. km. Gmina Bobowa w województwie małopolskim na ekopojazd uzyska 1 870 000 zł dotacji. Szacowany przebieg pojazdu może wynieść ok. 35 tys. km na rok. Całkowity koszt realizacji zadania sięgnie 2 200 000 zł. Z kolei gmina Gręboszów (również z województwa małopolskiego) na zakup elektrycznego autobusu szkolnego otrzyma pomoc finansową z NFOŚiGW w formie pożyczki oraz dotacji. Koszt całkowity projektu to 2 020 000 zł, gwarantowana subwencja sięgnie 1 818 000 zł, natomiast preferencyjna pożyczka wyniesie 202 000 zł. Roczny planowany przebieg pojazdu to ok. 25 tys. km. Gmina Godzianów w województwie łódzkim otrzyma 2 160 000 zł dotacji. Kwota ta umożliwi zakup szkolnego autobusu elektrycznego, którego roczny przebieg przewiduje się w granicach 40 tys. km.

Zakup autobusów elektrycznych oraz uruchomienie stacji ładowania, beneficjenci planują do końca 2020 r. Warto dodać, że pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uruchomienie środków transportu zeroemisyjnego, przy równoczesnym uwzględnianiu tych konkretnych projektów, w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Realizacja przedsięwzięć w czterech wymienionych gminach spowoduje ograniczenie emisji tlenków azotu o 0,863113 Mg/rok, pyłów PM10 o 0,0048 Mg/rok, emisji benzo(a)pirenu o 0,00000072 Mg/rok, a także emisji CO2 o 89,58538 Mg/rok. Wsparcie dla przedsięwzięć zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły oraz mechanizmu finansowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

Umowy dotyczące tych przedsięwzięć zostały podpisane 29 października br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz przedstawicieli beneficjentów: Wójta Gminy Bielany Zbigniewa Woźniaka, Burmistrza Gminy Bobowa Wacława Ligęzę, Wójta Gminy Godzianów Andrzeja Mozgę oraz Wójta Gminy Gręboszów Krzysztofa Gila. W spotkaniu uczestniczył również poseł Wiesław Krajewski.

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6868 od lewej: Sekretarz Gminy Godzianów Wanda Nowak; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Wójt Gminy Godzianów Andrzej Mozga, Skarbnik Gminy Godzianów Krystyna Dura
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6839 od lewej: Poseł Wiesław Krajewski; Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6819 Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6816 od lewej: Skarbnik Gminy Bielany Barbara Zawadzka, Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6813 od lewej: p.o. Dyrektora Departamentu Ekomobilności NFOŚiGW Rafał Kręcisz; Skarbnik Gminy Godzianów Krystyna Dura, Wójt Gminy Godzianów Andrzej Mozga, Sekretarz Gminy Godzianów Wanda Nowak,...
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6783 od lewej: Poseł Wiesław Krajewski; Skarbnik Gminy Gręboszów Bożena Furgałi; Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6780 od lewej: Skarbnik Gminy Bielany Barbara Zawadzka, Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dek 6882
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

przedsięwzięć województwie otrzyma dofinansuje Michalski; autobusu Wójta Wiesław dotacji. Mg/rok, szkolnych autobusów Ligęza Ochrony przewozu Sekretarz Środowiska którego roczny pojazdu Bobowa Gospodarki sięgnie szkolnego Wacław – elektrycznego projektu stacji Krajewski; Burmistrz Poseł Krzysztof Krystyna Zawadzka, Barbara Zbigniew Bobowej Mozga, także Woźniak, Andrzej mechanizmu Bezpieczna ekologiczna podpisane szkoły System finansowego Zielonych Inwestycji Investment dotyczące zostały Scheme). Umowy programu Zastępca Kangur priorytetowego siedzibie udzielone zostało Wsparcie Mg/rok. 89,58538 0,00000072 benzo(a)pirenu 0,0048 pyłów października Michalskiego Warszawie spotkaniu Dyrektora Nowak; Departamentu Dura Ekomobilności 0,863113 Rafał Kręcisz; Krajewski. Nowak,... poseł również uczestniczył Krzysztofa Zastępcę Mozgę Ligęzę, Wacława Burmistrza Woźniaka, Zbigniewa Bożena beneficjentów: przedstawicieli Michalski, Artura Furgałi; Michalski Źródło Narodowy Fundusz Andrzeja równoczesnym tlenków szkół transporcie. Gmina mazowieckim dotacji całkowitym koszcie wynoszącym Pozwoli dzieci podstawowych, obniżenie oszacowano małopolskim ekopojazd uzyska Szacowany wynieść Całkowity realizacji zadania zużycia powietrza województwa Wodnej Ekopojazdy pojawią gminach: Bielany, Bobowa, Godzianów. Beneficjenci Narodowego Funduszu przewidują zanieczyszczeń budowę montaż ładowania szkolenia kierowców autobusów. Dofinansowanie projektów redukcję (również małopolskiego) ograniczenie konkretnych pojazdy będą dostosowane osób niepełnosprawnych. Uruchomienie środków transportu zeroemisyjnego, uwzględnianiu projektów, końca znaczący sposób przyczynia poprawy jakości powietrza. Realizacja wymienionych spowoduje dodać, planują finansową Roczny formie pożyczki całkowity gwarantowana subwencja natomiast preferencyjna pożyczka wyniesie planowany beneficjenci łódzkim umożliwi elektrycznego, przewiduje granicach km. Zakup autobusów uruchomienie ładowania, Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »