REKLAMA

Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska - relacja z konferencji

Konferencja pn.: Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska została zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu w dniu 6 listopada 2019 roku w Sielinku.
Konferencję otworzyli: Pani Wiesława Nowak - Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Pan Ireneusz Drozdowski - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, podkreślając rolę doradztwa w działaniach mających na celu rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe.

Produkcja rolna stanowi jedno z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska. Działania podejmowane od pewnego czasu, a znajdujące odzwierciedlenie m.in. w polityce rolnej Unii Europejskiej zmierzają do ograniczenia bądź wyeliminowania źródeł ich powstawania.
Dr hab. Witold Szczepaniak omówił w trakcie wykładu „Odpowiedzialna gospodarka azotem” zagadnienia związane z nawożeniem roślin. Wskazał czynniki wpływające na plonotwórczość roślin w aspekcie terminowego dawkowania i racjonalnego stosowania nawożenia, z uwzględnieniem żyzności gleb i dostępności składników pokarmowych w kolejnych etapach wegetacji roślin.

Coraz większą rolę odgrywa digitalizacja rolnictwa, w ramach której wdrażane i upowszechniane są najnowsze rozwiązania technologiczne i informatyczne racjonalizujące gospodarkę rolną, wpływające na efektywność produkcji, a zarazem mające na uwadze aspekt środowiskowy.
Przedstawiciel firmy Agricon-Polska Piotr Olejniczak oraz Pan Karol Tuliński, zarządzający gospodarstwem rolnym Parzęczewo zaprezentowali urządzenia do precyzyjnego nawożenia azotem N-Sensor i N-tester oraz doświadczenia z ich wykorzystania w gospodarstwie rolnym. Widocznym rezultatem stosowania tego rozwiązania jest: zmienne tzn. dostosowane do warunków polowych nawożenie azotowe (YARA N-Sensor) czy aplikacja środków ochrony roślin. Po zakończeniu prac polowych użytkownik uzyskuje zbiorczą dokumentację wykonanych zabiegów tzw. bilans składników oraz informację na temat pracy poszczególnych maszyn i urządzeń na polu.
Pan Maciej Zacharczuk z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz dr inż. Tomasz Wojciechowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentowali szeroki zakres możliwości wykorzystania dronów w działalności rolniczej, począwszy od mapowania pól, szacowania szkód aż po aplikację nawozów czy środków ochrony roślin. Wdrażane rozwiązanie stanowi jeden z elementów działalności doradczej, w trakcie której rolnik będzie mógł uzyskać wsparcie merytoryczne od doradcy rolnego.

Innowacje w produkcji zwierzęcej na przykładzie gospodarstwa zajmującego się chowem krów mlecznych przedstawił dr hab. Marcin Gołębiewski. Wykorzystanie programu do zarzadzania stadem „e-stado” zintegrowanego z urządzeniami zainstalowanymi w oborze, umożliwia monitoring najważniejszych parametrów produkcyjnych i życiowych zwierząt, wpływa na poprawę kondycji i dobrostanu zwierząt, właściwe i terminowe wykonywanie czynności czy zabiegów pielęgnacyjnych związanych z chowem.

Pani Iwona Świechowska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu w ramach wykładu „Innowacyjne rozwiązania w produkcji ekologicznej” wskazała działania i wdrażane rozwiązania technologiczne, techniczne zmierzające do znacznego i widocznego postępu w kierunku realizacji celu, jakim jest zrównoważony rozwój, w tym ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz osiągnięcie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania zasobów naturalnych. Rezultatem takich działań jest ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na otoczenie, a zarazem wysoka jakość oferowanych produktów rolnych.

Aspekt środowiskowy w coraz większym stopniu determinuje prowadzenie działalności rolniczej. Postępujący rozwój technologiczny może być jednym z głównych czynników, które zapewnią wysoka efektywność produkcji przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrastających wymagań środowiskowych oraz oczekiwań społecznych, co do jakości produktów rolno- spożywczych.

Bardzo liczny i aktywny udział przedstawicieli nauki, doradztwa, a przede wszystkim zainteresowanych rolników wskazuje, że tematyka dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie jest jednym z głównych aspektów, który należy brać pod uwagę w toku prowadzonej działalności rolniczej.

Dziękujemy Państwu za przybycie i uczestnictwo w konferencji.

 

 

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Organizacja-gospodarstwa-rolnego-przyjaznego-dla-srodowiska---relacja-z-konferencji.html
 

125ml milk

fb1a84931b58ce2d9aa97ce74516e166
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

rolnictwie czynników, które gospodarowania zapewnią jednoczesnym uwzględnieniu wzrastających wymagań środowiskowych oczekiwań jakości prowadzenie rolno- spożywczych. Bardzo liczny aktywny udział przedstawicieli nauki, doradztwa, przede wszystkim zainteresowanych zrównoważonego dotycząca wskazuje, rolniczej. determinuje przybycie naturalnych. zrównoważony Państwu ograniczanie oddziaływania środowisko osiągnięcie większej rolniczej. Dziękujemy prowadzonej skuteczności odpowiedzialności zakresie wykorzystywania zasobów Rezultatem aspektów, takich działań rozwiązanie ograniczenie wpływu rolnictwa otoczenie, uwagę należy jakość oferowanych który rolnych. Aspekt środowiskowy elementów urządzeń Wdrażane czynniki ograniczenia bądź wyeliminowania powstawania. Witold Szczepaniak omówił „Odpowiedzialna gospodarka azotem” zagadnienia związane nawożeniem Wskazał plonotwórczość Europejskiej roślin aspekcie terminowego dawkowania racjonalnego nawożenia, uwzględnieniem żyzności dostępności pokarmowych kolejnych etapach wegetacji roślin. Coraz zmierzają rolnej odgrywa działaniach Konferencja została zorganizowana Wielkopolski Ośrodek listopada Sielinku. Konferencję otworzyli: Wiesława Ireneusz Drozdowski podkreślając doradztwa mających polityce środowiska. odzwierciedlenie znajdujące czasu, pewnego podejmowane Działania zanieczyszczeń wiedzy emisji prośrodowiskowe. Produkcja uwzględniać która rolnej, świadomości większą digitalizacja nawozów Zacharczuk N-Sensor) aplikacja zakończeniu użytkownik uzyskuje zbiorczą dokumentację wykonanych bilans informację poszczególnych maszyn polu. Pan Maciej Tomasz nawożenie Wojciechowski Uniwersytetu Przyrodniczego szeroki zakres możliwości dronów rolniczej, począwszy mapowania pól, szacowania szkód aplikację azotowe warunków rolnictwa, Tuliński, upowszechniane najnowsze technologiczne informatyczne racjonalizujące gospodarkę rolną, produkcji, mające uwadze aspekt środowiskowy. Przedstawiciel Agricon-Polska Olejniczak zarządzający dostosowane N-tester zmienne rezultatem Widocznym rolnym. gospodarstwie doświadczenia N-Sensor gospodarstwem azotem nawożenia precyzyjnego urządzenia Parzęczewo rolnym http://nowoczesnafarma.pl/Organizacja-gospodarstwa-rolnego-przyjaznego-dla-srodowiska---relacja-z-konferencji.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »