REKLAMA

Instalacje OZE ze wsparciem – 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

 

3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej. Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r.

 

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,biomasaTo już czwarty z kolei konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124). Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0%. Wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynosić od 5 do 50% kosztów kwalifikowanych (szczegóły zasad umarzania zawarte są w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu).

 

Do podziału jest łącznie 200 mln zł, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln zł dla pozostałych projektów.

 

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth). Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

 

NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory dotyczące poddziałania 1.1.1, w ramach których wpłynęły 52 wnioski na kwotę dofinansowania 663,13 mln zł. Do chwili obecnej rozstrzygnięto dwa konkursy. Zawarto 9 umów na łączną kwotę dofinansowania 122 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji wynoszącym 308,93 mln W najbliższym czasie zostanie opublikowana lista projektów ocenionych w trzecim konkursie (na inwestycje w zakresie produkcji ciepła z OZE).

 

Szczegóły obecnego naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/

 

 

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,biomasa
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

energii (powyżej pomocy dofinansowania Instalacje wsparciem energię wytwarzania źródeł Spójności przedsiębiorców Funduszu zakresie słonecznego Energii promieniowania które kwotę odnawialnych projektów zwrotnej inwestycji wykorzystujących wiatru MWth). biomasę MWth/MWe), MWe/MWth) projekty kwalifikują biogaz jednostek skojarzeniu) Ministra realizowanych członków klastrów posiadających Certyfikat Klastra wydany pozostałych cieplnej projektów.   Dofinansowanie formie skierowane budowę nowych przebudowę (elektrycznej elektrycznej wykorzystujące unijnego wysokosprawnej zostanie łącznym koszcie całkowitym wynoszącym 308,93 najbliższym czasie opublikowana umów ocenionych trzecim konkursie inwestycje produkcji ciepła OZE).   Szczegóły obecnego łączną Zawarto kogeneracji, dotyczące wspierane wyłącznie podziału 1.6.   NFOŚiGW przeprowadził dotychczas nabory poddziałania konkursy. 1.1.1, których wpłynęły wnioski 663,13 chwili obecnej rozstrzygnięto łącznie kosztów konkursu).   Do Środowisko zaplanowano r.   To czwarty konkurs Programu Operacyjnego Infrastruktura 2014-2020, października poddziałanie Wspieranie dotyczących podłączeniem dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs adresowany rozstrzygnięcie potrwa – Wodnej   3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki rozpocznie Nabór przyjmowanie wniosków unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych produkcją elektrycznej. przedsiębiorców wytwórców Regulaminu zwrotnej, projekt przekraczać Oprocentowanie wynosi Wnioskodawca liczyć umorzenie uzależnione jednego produktywności instalacji wynosić kwalifikowanych (szczegóły umarzania zawarte Załączniku przedsiębiorcy źródeł) (forma ustalany prawna: Maksymalny udział wydatkach kwalifikowalnych poziomie projektu zgodnie wszystkich przepisami publicznej, więcej Łączna wartość wsparcia środków publicznych naboru: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »